Your cart

DHL Thông Báo Quan Trọng (3 Days Shipping Important Notification)

Monday, November 20

Notification


Quý khách hàng xin lưu ý: Do cuối năm nhận lượng hàng lớn nên bên vận chuyển DHL đang có cuộc kiểm tra nghiêm ngặt các sản phẩm cồng kềnh quá cân nặng và kích thước cho phép như Thảm trang trí phòng khách (Rug) từ size M đến trở lên vậy nên từ hôm nay các đơn size lớn từ size M trở đi sẽ không dùng vận chuyển DHL được nữa. 

Mọi thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật trong những thông báo tiếp theo.


Trân trọng,


English Bellow:


Due to strict inspection by 3 Days Shipping at the end of the year, bulky products that exceed the allowable weight and size such as New Area Rug from size Medium to X-Large will temporarily no longer be able to be shipped by 3 Days Shipping.

 

We will notify customers when the 3 Days Shipping line can ship again.


Best regards,

Popular

For Newbie

Privacy Policy
Privacy Policy

Monday, September 26

Terms & Conditions
Terms & Conditions

Monday, September 26

Return & Refund Policy
Return & Refund Policy

Monday, September 26

Sign up for Newsletter

Don't miss out on the latest industry insights and exclusive updates! Sign up for our Newsletter today to get the freshest news, tips, and strategies delivered straight to your inbox. Stay ahead of the game with information that can propel your business forward. Join our community of savvy subscribers now!

Powered by Lencam