Your cart

Làm sao để giảm tỷ lệ mở case/dispute của khách?

Saturday, September 30

Tips

Tại hệ thống quản lý fulfilment Lenful V6


Bước 1: Cài đặt store của bạn Store > All store > Chọn store cần cài đặt

Trong màn hình này hãy chọn store bạn cần cài đặtBật [Automatically Send Tracking Number]:

Khi bật chức năng này, mỗi khi đơn của bạn có tracking, hệ thống Lenful V6 sẽ tự động gửi 01 email cho khách hàng của bạn. Hệ thống hoạt động độc lập, chỉ cần, bạn cung cấp email khách hàng là nó hoạt động


Sau đó click [Save] để lưu lại tất cả cài đặt


Chú ý: 

+ Nếu bạn lên đơn bằng tay hoặc import hãy gửi kèm email của khách

+ Nếu bạn đồng bộ đơn từ các platform khác hãy bật [Sync buyer's email with order]
Bước 2: Hãy thường xuyên theo dõi tracking (mã vận chuyển) của bạn tại màn hình Tracking

Tại đây: Hệ thống Lenful V6 Nitro Engine sẽ tự động thường xuyên cập nhật trạng thái, logs, events (hành trình) của track và cảnh báo cho bạn nếu có bất thường xảy ra.


Hãy bật nút [Danger] để hệ thống tự động lọc các tracking đang có vấn đề (đứng, không di chuyển)!

Tại sao các tracking này lại có vấn đề? Có rất nghiều nguyên nhân khách quan có thể xảy ra đối với track của bạn

  1. Sản xuất chậm do xưởng quá tải, tracking đã có thông tin gói hàng nhưng chưa active (di chuyển)
  2. Hải quan giữ để kiểm tra
  3. Thủ tục bay bị chậm do nhu cầu tăng đột biến
  4. Shipper không liên lạc được với khách
  5. Địa chỉ sai
  6. ...Bước 3: Gửi email cho khách

Bạn không cần phải cài đặt hoặc tích hợp bất kỳ plugin gửi mail nào vào store của bạn, bởi vì Lenful đã có sẵn nó Free.

Sau khi rà soát tracking, bạn có thể chọn và gửi hàng loạt email đến cho khách hàng của mình thông báo về việc tracking bị chậm.Bước 4: Gửi list track đến support của Lenful

Hãy gửi danh sách tracking này đến support của Lenful để yêu cầu hỗ trợ đặc biệt


Thanks for reading.

Regards

Popular

For Newbie

Privacy Policy
Privacy Policy

Monday, September 26

Terms & Conditions
Terms & Conditions

Monday, September 26

Return & Refund Policy
Return & Refund Policy

Monday, September 26

Sign up for Newsletter

Don't miss out on the latest industry insights and exclusive updates! Sign up for our Newsletter today to get the freshest news, tips, and strategies delivered straight to your inbox. Stay ahead of the game with information that can propel your business forward. Join our community of savvy subscribers now!

Powered by Lencam