Your cart

LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Monday, April 22

Notification

Lenful xin gửi đến toàn thể Quý Khách Hàng, Quý Đối Tác cùng đội ngũ nhân viên Lenful lịch nghỉ lễ sau đây:

̣ ̉ ́ ̛̛̉ ̉ ̂́ ̀ ̣̂ ̂̉:

̛̛̉ ̣̂ :

- Xưởng in : Hoạt động bình thường trong ngày lễ.

- Xưởng thêu: Nghỉ từ ngày 28/04 đến hết ngày 01/05/2024.

- Vận chuyển: Nghỉ từ ngày 28/04 đến hết ngày 01/05/2024.

̛̛̉ :

- Xưởng sản xuất: Hoạt động bình thường, đơn hàng sẽ được xử lý trong ngày.

- Vận chuyển : Hoạt động bình thường.

̛̛̉ :

- Xưởng sản xuất: Nghỉ từ ngày 01/05 đến hết ngày 02/05/2024 (Riêng xưởng giày sẽ nghỉ lễ từ 01/05 đến hết ngày 03/05/2024).

- Vận chuyển : Nghỉ từ ngày 01/05 đến hết ngày 02/05/2024.

̣ ̉ ̂́ ̆ ̀ :

- Nghỉ từ ngày 29/04 đến hết ngày 01/05/2024

Trong thời gian nghỉ lễ, team sales và team support của Lenful vẫn túc trực để hỗ trợ các anh em sellers. Tất cả các đơn hàng sẽ được đẩy sản xuất vào cuối mỗi ngày. Nếu có đôi chút chậm trễ hơn so với ngày thường, hy vọng mọi người hiểu và thông cảm.

́ ̣ ̛̛̀ ́ ̛̀ ̉ ̂̃ ̣̂ ̉ ̂ đ̀!

Popular

For Newbie

Privacy Policy
Privacy Policy

Monday, September 26

Terms & Conditions
Terms & Conditions

Monday, September 26

Return & Refund Policy
Return & Refund Policy

Monday, September 26

Sign up for Newsletter

Don't miss out on the latest industry insights and exclusive updates! Sign up for our Newsletter today to get the freshest news, tips, and strategies delivered straight to your inbox. Stay ahead of the game with information that can propel your business forward. Join our community of savvy subscribers now!

Powered by Lencam