Your cart

Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Xưởng CN

Tuesday, January 23

Notification

Lenful xin trân trọng thông báo lịch nghỉ tết 2024 của xưởng TQ và ngày cuối nhận đơn để đơn hàng kịp ship đi trước tết như sau :


*Khối văn phòng, xưởng và vận chuyển: nghỉ từ 04/2/2024 đến hết ngày 18/02/2024.

*Ngày cuối nhận đơn của các sản phẩm như sau :


- Clothings:

+ Các loại sản phẩm áo High quality Jersey (custom): 25/01.

+ Các loại sản phẩm áo High quality Jersey (In-stock): 02/02.

+ Các sản phẩm quần áo 3D: 30/01.

+ Sản phẩm Áo Da 2D: 31/01.

+ Sản phẩm Áo 2D: 03/02.


- Shoes:

+ Các loại sản phẩm giày POD: 31/01 (sản phẩm Crocs: 01/02).

+ Các loại sản phẩm giày High Quality Shoes: 02/02 .


- Home Decor: 02/02

+ Sản phẩm Bathmat set, Bathroom set, Flag, Woven Blanket: 31/01 .

+ Sản phẩm Canvas: 01/02.- Accessories: 31/01

+ Sản phẩm Car floor mat, Mouse pad: 29/01.

+ Sản phẩm Bags: 01/02 .


Kính mong quý khách hàng lưu ý thông tin!


Trân trọng,

Popular

For Newbie

Privacy Policy
Privacy Policy

Monday, September 26

Terms & Conditions
Terms & Conditions

Monday, September 26

Return & Refund Policy
Return & Refund Policy

Monday, September 26

Sign up for Newsletter

Don't miss out on the latest industry insights and exclusive updates! Sign up for our Newsletter today to get the freshest news, tips, and strategies delivered straight to your inbox. Stay ahead of the game with information that can propel your business forward. Join our community of savvy subscribers now!

Powered by Lencam