Your cart

Shipment Delayed Due To The Biggest Shopping Event In China

Monday, November 20

Notification

Vận Chuyển Tắc Nghẽn Do Ảnh Hưởng Bởi Ngày Hội Sales 11/11 Ở Trung Quốc (Shipment Delayed Due To The Biggest Shopping Event In China)


Hậu ngày Sale lớn nhất trong năm 2023 diễn ra vào ngày 11/11 vừa qua ở Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng các đơn hàng vận chuyển nhận được đang bị quá tải. Việc này đã khiến cho việc vận chuyển đơn hàng ra khỏi nội địa Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Các đơn hàng quốc tế dự kiến sẽ active muộn hơn so với bình thường từ 2-3 ngày.

Quý khách hàng vui lòng lưu ý các thông tin trên để có phương án quản lý đơn hàng cho store của mình.


Trân trọng,


English Bellow:


November 11st 2023, the Biggest Sales Event has just occured which leads to a congested domestic shipping. 

This made a delay of 2-3 days for orders to move outside China.

Please be noted.


Thank you,

Popular

For Newbie

Privacy Policy
Privacy Policy

Monday, September 26

Terms & Conditions
Terms & Conditions

Monday, September 26

Return & Refund Policy
Return & Refund Policy

Monday, September 26

Sign up for Newsletter

Don't miss out on the latest industry insights and exclusive updates! Sign up for our Newsletter today to get the freshest news, tips, and strategies delivered straight to your inbox. Stay ahead of the game with information that can propel your business forward. Join our community of savvy subscribers now!

Powered by Lencam