Your cart

Thông báo lịch nghỉ tết đoan ngọ xưởng TQ

Friday, June 7

Notification

Các xưởng TQ và đơn vị vận chuyển sẽ nghỉ tết Đoan Ngọ từ ngày 9/6/2024 đến hết ngày 10/6/2024 .Vì vậy thông tin về sản xuất và vận chuyển của đơn hàng chúng tôi có thể sẽ phản hồi có đôi chút chậm trễ hơn so với ngày thường, hy vọng mọi người hiểu và thông cảm.


Kính mong quý khách hàng lưu ý update thông tin. Trân trọng !


Popular

For Newbie

Privacy Policy
Privacy Policy

Monday, September 26

Terms & Conditions
Terms & Conditions

Monday, September 26

Return & Refund Policy
Return & Refund Policy

Monday, September 26

Sign up for Newsletter

Don't miss out on the latest industry insights and exclusive updates! Sign up for our Newsletter today to get the freshest news, tips, and strategies delivered straight to your inbox. Stay ahead of the game with information that can propel your business forward. Join our community of savvy subscribers now!

Powered by Lencam