Upload orders from CSV or Excel file

I. HƯỚNG DẪN UPLOAD ĐƠN HÀNG TỪ FILE CSV HOẶC FILE EXCEL

Các định dạng hỗ trợ upload: 

 • *.csv
 • *.xls
 • *.xlsx

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản và chọn mục [ORDER] bên menu trái -> Sau đó bấm nút [Upload Order (CSV - Excel)]

 

Bước 2:  Click vào dòng chữ màu cam [system's template] để tải file Template xuống vả chỉnh sửa

SKU sản phẩm tra cứu tại đây: https://lenful.com/sku

 1. Chọn thuộc tính của sản phẩm
 2. Coppy SKU hệ thống tự động tạo ra để paste vào cột SKU trong file Template

 

Một số sản phẩm Lenful có hỗ trợ bạn CLONE DESIGN - Nếu bạn cần thuê Clone Design vui lòng chọn Yes.

 

Chỉnh sửa lại file Template cho phù hợp với danh sách đơn hàng của bạn

Download Lenful Template

 

Bước 3: Upload file đã chỉnh sửa lên Lenful

 

Nếu Upload thành công hệ thống sẽ hiển thị màn hình xem trước các đơn hàng sẽ Upload

 • Những dòng màu đỏ là bị sai mã SKU - Những đơn hàng này sẽ không được thêm vào Lenful => Bạn vui lòng kiểm tra lại mã SKU tại : https://lenful.com/sku
 • Tại mục 1: Chọn Store sẽ đẩy đơn vào - thông thường hệ thống sẽ tự động chọn, nếu bạn có nhiều hơn 1 Store vui lòng chọn Store chính xác
 • Bấm nút [IMPORT] - (mục số 2) để bắt đầu Upload đơn hàng
 • Sau khi Upload thành công bạn sẽ thấy danh sách đơn hàng của mình đã được ghi nhận

 

II. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

1. Dữ liệu bị trống tại Cột [X] - Dòng [Y]

 • Cách khắc phục 1: Kiểm tra lại dữ liệu các ô đó và điền đầy đủ
 • Các khắc phục 2: Nếu các dòng đó không có dữ liệu mà hệ thống vẫn báo thì xóa hết các dòng đó đi (xem hình bên dưới)

 • Bước 1: Xóa định dạng tất cả các dòng dữ liệu
 • Bước 2: Xóa tất cả các dòng thừa
 • Bước 3: Lưu lại và Upload

 

2. File has been modified - Reload this page (F5) and try again: File đã bị chỉnh sửa

 • Cách khắc phục: Ấn phím F5 để refresh lại trang và up load lại

back to top